Informatie over logopedie
De meest voorkomende logopedische problemen bij kinderen zijn:
– Problemen in de taalontwikkeling
(bijv. laat beginnen met praten, moeite met het maken van correcte zinnen)
– Problemen met de uitspraak
(bijv. klanken niet goed uitspreken, onduidelijk spreken)
– Stotteren
(haperingen die ook na het vierde jaar opvallen in de spraak)
– Afwijkend mondgedrag
(duim-/vingerzuigen, vaak open mond hebben, afwijkend slikken door een verkeerde tongpositie)
– Stemproblemen
(bijv. heesheid)

Informatie over dyslexie
Dyslexie is een automatiseringsprobleem waarbij lezen en spelling vertraagd op gang komen en/of veel fouten worden gemaakt in het horen en schrijven van klanken. Er is vaak niet mis met het gehoor, alleen de verwerking van de gehoorde informatie (klank) of het zien van een teken (letter) verloopt niet goed.
Dyslexie kent een erfelijkheidscomponent.
Ook kunnen naast problemen in lezen of spelling er problemen zijn in de uitspraak op jonge leeftijd (klanken verwiss(klanken verwisselen met name tussen 2-5 jaar), moeite met het automatiseren van rekenvaardigheden, bijv. tafels, moeite hebben met rechts/links, leren fietsen of zwemles, moeite hebben met woordvinding en/of vervoegingen van werkwoorden/meervouden.

In alle gevallen geldt: Indien u vragen of twijfels heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt telefonisch (038-2301598) of via email een afspraak maken.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?