Charlotte is -nadat ze werkzaam is geweest in het basisonderwijs als leerkracht, RT-er en IB-er- afgestudeerd als orthopedagoog en ervaringsdeskundige in onder andere Borderline Persoonlijkheidsstoornis, ADD, Angststoornis en eetstoornis. In 2011 is ze haar eigen orthopedagogische praktijk Papillon gestart welke voor een groot deel in januari 2023 is overgenomen door Elise Huesmann. Charlotte blijft binnen Papillon de Maten betrokken voor het uitvoeren van diagnostiek (dyslexiezorg en jeugd-ggz) en het geven van psychologische behandelingen (jeugd-ggz). Ook verricht ze werkzaamheden voor haar eigen praktijk Papillon Kampen.
Welke enorme mogelijkheden en vaardigheden heeft het kind/de jongere tot zijn beschikking?
Hoe kunnen die ontdekt worden?
Hoe wordt het kind zich bewust van zijn eigen krachten?
Hoe kunnen de vaardigheden en mogelijkheden gebruikt worden om zijn/haar beperkingen te compenseren en uit te groeien tot de mens die hij/zij bedoeld is te zijn?
Uitgroeien op eigen kracht tot een vlinder; veelkleurig en vrij!