Elise Huesmann www.logopediedematen.nlMijn naam is Elise Huesmann. In 2000 ben ik gestart met de opleiding logopedie op de Chr. Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na het behalen van mijn propedeuse heb ik mijn opleiding vervolgd op de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven en ben daar in 2004 afgestudeerd.

Ik heb stage-ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs en het ziekenhuis. Tijdens mijn afsluitende stage bij mijn collega’s Karin Sigger en Regina Lindeboom (Logopediepraktijk Kampen) besloot ik dat ik graag wilde werken in een praktijk. Na werkzaam te zijn geweest in een aantal praktijken, heb ik in 2007 de logopediepraktijk van Anneke Prins overgenomen.  Na de vestiging in Medisch Centrum Ebbingepoort is de praktijk verhuisd naar de Motet en zijn we nu gevestigd aan Tosca 14. Tevens hebben we een dependance op de Willem van Oranjeschool, als zgn. taalschool van Kentalis.

Ik heb cursussen gevolgd op het gebied van stem en massage, afwijkende mondgewoonten, articulatieproblemen volgens Hodson en Paden, SPEICH-C en dyslexie en beginnende geletterdheid.
Sinds 2018 ben ik dyslexiebehandelaar en sinds 2023 tevens eigenaar van Papillon de Maten, waardoor we naast de logopedie ook dyslexie- en psychosociale jeugdzorg kunnen bieden.
Op de volgende dagen ben ik op de praktijk: dinsdag, woensdagochtend, donderdag namiddag en vrijdag. Op maandagochtend werk ik op de Willem van Oranjeschool. Verder ben ik alle werkdagen via e-mail bereikbaar.