Elise Huesmann www.logopediedematen.nlMijn naam is Elise Huesmann. Ik ben geboren en getogen in Kampen. In 2000 ben ik gestart met de opleiding logopedie op de Chr. Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na het behalen van mijn propedeuse heb ik de opleiding vervolgd op de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven en ben daar in 2004 afgestudeerd.

Ik heb stage-ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs en het ziekenhuis. Tijdens mijn afsluitende stage bij mijn collega’s Karin Sigger en Regina Lindeboom (Logopediepraktijk Kampen) besloot ik dat ik graag wilde werken in een praktijk. Ik heb toen gewerkt in praktijken in Almere, Kampen, Genemuiden, Zwartsluis en 2½ jaar in Wezep. Daarna kreeg ik de kans de logopediepraktijk van Anneke Prins in Kampen over te nemen en was ik sinds 2007 gevestigd in Medisch Centrum Ebbingepoort. Sinds juni 2010 is de praktijk verhuisd naar de Motet.

Ik heb cursussen gevolgd op het gebied van stem en massage, afwijkende mondgewoonten, de behandeling van fonologische articulatie-
problemen volgens Hodson en Paden en dyslexie en beginnende geletterdheid. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdagochtend, donderdag namiddag en vrijdag.