Sinds 1-1-2023 is Logopediepraktijk de Maten uitgebreid met dyslexiezorg en specialistische jeugdhulp. Hierbij zijn de activiteiten van Papillon overgenomen en samengevoegd tot ‘Papillon de Maten’.

Bij de volgende vragen kunt u contact met ons opnemen:

  • Heeft mijn kind misschien dyslexie?
  • Kan er sprake zijn van dyscalculie?
  • Mijn kind heeft moeite met zijn/haar concentratie. Is dit ADHD?
  • Mijn kind is gevoelig voor veranderingen, hoe kan ik hierin ondersteunen?
  • Mijn kind lijkt faalangstig, hoe kan ik hem/haar helpen?
  • Mijn kind is boos en gefrustreerd, maar ik weet niet waarom. Wat kan er aan de hand zijn?
  • Mijn kind gaat niet meer met plezier naar school, wat kan ik doen?

Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail ons gerust om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. Binnen Papillon de Maten zijn ervaren orthopedagogen werkzaam die samen met u proberen om zo snel mogelijk een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek en indien nodig intake, onderzoek en behandeling. Met een verwijzing van het CJG en/of huisarts wordt de behandeling meestal vergoed.

Voor een dyslexieonderzoek en het geven van een dyslexiebehandeling is geen verwijzing nodig. De IB-er op school kan u aangeven welke criteria er gelden om aangemeld te kunnen worden voor een dyslexieonderzoek. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen.