In de praktijk verrichten we werkzaamheden m.b.t. logopedie en dyslexie. Voor de diagnostiek en voor de behandeling van dyslexie en psychosociale problematiek zijn ook twee orthopedagogen en een creatief therapeut werkzaam. De werkzaamheden voor dyslexie en psychosociale jeugdhulp staan onder supervisie van onze regiebehandelaar.

De volgende personen zijn werkzaam:

Elise Huesmann- de Vroome: logopedist, dyslexiebehandelaar en praktijkhouder

Christine van den Brink: logopedist

Bettie Westhuis: orthopedagoog

Charlotte Kikkert-Brijder: orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek

Martine Kwakkel-de Vries: creatief therapeut

Alice Prakke-Greebe: GZ-psycholoog