DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) betekent dat u zonder verwijzing van de arts een afspraak kunt maken bij de logopedist. Hierbij voeren we eerst een korte screening uit van ongeveer 10 minuten waarin we u een aantal vragen stellen. Deze vragen zijn noodzakelijk om zeker te weten dat wij de medische verantwoordelijkheid voor u of uw kind kunnen dragen.

Indien één van de vragen tijdens de screening met ‘Ja’ wordt beantwoord is er sprake van een zogenaamde ‘rode vlag’. In dat geval verwijzen we u naar uw huisarts (en/of consultatiebureau-arts, bij kinderen) voor overleg én voor de aanvraag van een verwijzing.
Twijfelt u of u een verwijzing moet aanvragen? Bekijk dan deze vragenlijst voor kinderen en deze vragenlijst voor volwassenen.
Indien u één of meerdere vragen met ‘Ja’ heeft moeten beantwoorden, dan is een verwijzing verplicht.