Logopedie de Maten

LOGOPEDIE

De logopedische behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, indien u een verwijzing hebt van een arts (huisarts, tandarts, KNO-arts enz.). Ook zonder verwijzing (via DTL) kunt u bij ons terecht, alleen indien er geen andere (medische) problemen of vragen zijn. Bij twijfels of bij meerdere klachten raden we aan om alleen via verwijzing met ons een afspraak te maken.
Om logopedie vergoed te krijgen is geen aanvullende verzekering nodig.

Wij declareren de logopedische behandeling bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar wordt eerst uw eigen risico aangesproken. U ontvangt hiervoor een aparte nota van de zorgverzekeraar.
Door COVID-19 kunt u alleen langskomen als u gezond bent. Bij klachten blijft u thuis, maar kan er online logopedie plaatsvinden. Ook de online behandeling wordt vergoed.

Aanwezigheid ouders

Om de logopedische behandeling vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar dient u als ouder bij minstens 50% van de behandelingen aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor de behandeling op school.
Wij vragen u echter graag om elke behandeling aanwezig zijn. U bent immers co-therapeut. Met onze oefeningen bereikt ú thuis (sneller) het resultaat!

Verzuimtarief

Als u niet op een afspraak kunt verschijnen, dient u zich minstens 24 uur van tevoren met reden bij ons af te melden. Indien u de afspraak een eerste keer vergeet, zijn deze kosten voor rekening van de praktijk. Indien u zich daarna te laat/niet afmeldt voor een afspraak brengen wij het verzuimtarief bij u in rekenen.
Voor 2023 is dit een bedrag van €35,- per niet nagekomen afspraak.

Meer informatie over onze betalingsvoorwaarden vindt u hier of op het prikbord in de wachtkamer.

Logopedie op school

Sinds november 2018 hebben wij een vestiging op de Willem van Oranjeschool in Kampen (als zgn. taalschool van Kentalis). Helaas vergoeden niet alle verzekeringen de behandeling op school.
Bent u verzekerd bij

  • CZ/Delta Lloyd/OHRA
  • DSW

dan wordt de logopedische behandeling op school niet vergoed. U kunt ervoor kiezen om de behandeling dan zelf te betalen, maar het makkelijkst is om een afspraak te maken in onze vaste praktijk in Kampen (Tosca 14), of een praktijk in de omliggende plaatsen.
Bent u verzekerd bij 

  • Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis enz.)
  • VGZ
  • Eno
  • ONVZ
  • VRZ/ Zorg en Zekerheid
  • Menzis en Caresq
  • ASR
  • De Friesland

dan wordt de behandeling op school (in 2023) wel vergoed. Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar en wilt u logopedie op school ontvangen, neem dan even contact met ons op.

Dyslexie

Het dyslexieonderzoek en de evt. vervolgbehandeling wordt vergoed door de gemeente, mits wordt voldaan aan de juiste criteria.

Vragen over gedrag en opvoeding (specialistische jeugdhulp)

Met een verwijzing vanuit het CJG of huisarts wordt onderzoek en behandeling in vrijwel alle gevallen vergoed vanuit de gemeente. De orthopedagoog zal u hierover in het eerste gesprek over informeren.