– De behandeling van taalproblemen op jonge leeftijd (vanaf ongeveer 2½ jaar) effectiever is dan op latere leeftijd (vanaf vijf jaar)?
– De taalgevoelige leeftijd loopt tot ongeveer zeven jaar? En taalproblemen die na het zevende jaar worden behandeld nooit volledig zullen worden opgelost?
– Taal- en spraakproblemen een belangrijke voorspeller kunnen zijn van dyslexie?
– Het risico op dyslexie vergroot is indien (één van) beide ouders dyslectisch is/zijn?
– Elk kind tussen 2½ – 4 jaar een periode doormaakt van (licht) stotteren? Dit worden normale niet-vloeiendheden genoemd en duren vaak niet langer dan zes maanden.
– Speenzuigen na het eerste jaar schadelijk kan zijn?
– Speen- of duimzuigen kan leiden tot een afwijkend slikken en daarmee tot een afwijkende gebitsstand
– Logopedische behandeling voor open mondgedrag, zuiggewoontes en/of verkeerd slikken vanaf het vijfde jaar de draagtijd van een mogelijke beugel verkort?
– Schreeuwen maar ook fluisteren schadelijk kan zijn voor de stem?

– U met vragen altijd (vrijblijvend) contact met ons kunt opnemen?