Na uw aanmelding proberen we zo snel mogelijk een eerste afspraak met u te maken. Tijdens deze eerste afspraak (de anamnese) vragen we u naar uw klacht/vraag en zullen we bepalen welk logopedisch onderzoek daarna volgt. Dit onderzoek volgt tijdens het volgende consult/ de volgende consulten. Daarna stellen we onze diagnose en bespreken samen met u hoe we de logopedische behandeling het best kunnen starten.

Voor een goed effect van de behandeling zijn een aantal dingen belangrijk:

– Oefen thuis regelmatig de oefeningen die u van ons krijgt met uw kind. Alleen dan heeft de logopedische behandeling effect. Bedenk dat de logopedische behandeling die één keer per week plaatsvindt niet voldoende is.
– Wij vinden het prettig als de leidsters op de peuterspeelzaal of de leerkrachten op school op de hoogte zijn van de inhoud van de logopedische behandeling. Wij vragen u daarom altijd toestemming om onze bevindingen in een verslag naar de peuterspeelzaal/school te sturen. In enkele gevallen vindt ook nog telefonisch overleg plaats. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
– Probeer zelf zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de behandeling van uw kind. Slechts in enkele gevallen behandelen wij uw kind zonder de aanwezigheid van ouders in de ruimte. In de meeste gevallen willen we u als ouder graag bij de behandeling aanwezig hebben!

Na ongeveer een halfjaar herhalen we de logopedische testen en stellen we onze doelen bij. Ook kan -in overleg met u en evt. peuterspeelzaal/school- besloten worden een therapiepauze in te lassen. Indien de doelen behaald zijn, wordt de logopedische behandeling afgesloten. Wist u dat?