IMG_3028(slider 1252x350)

Alle logopedisten hebben verschillende cursussen gevolgd. Binnen de praktijk besteden we extra aandacht aan:
– Dyslexie:

De logopedische behandeling van gediagnosticeerde dyslexie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Maar als er vermoedens zijn van mogelijke lees- en/of spellingsproblemen kunnen wij wel ondersteuning bieden.
Denk bijv. aan moeite hebben met het automatiseren van bijv. kleuren, vormen, cijfers en letters, moeite hebben met ‘hakken en plakken’ of op latere leeftijd moeite hebben om de klanken van een woord goed te horen en in de juiste volgorde op te schrijven. Belangrijk is om bij vermoedens van dyslexie een kind zo snel mogelijk te volgen en evt. te behandelen. Vaak zijn deze vermoedens er al voordat een kind gaat leren lezen. Het is daarom extra belangrijk om in de kleuterleeftijd al te behandelen om de overgang naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als uw kind aan de criteria voldoet voor vergoed dyslexieonderzoek verwijzen wij u door naar een dyslexiespecialist. Zodra de diagnose dyslexie wordt gesteld, eindigt de logopedische behandeling en start de dyslexiebehandeling. Elise is sinds mei 2018 officieel medebehandelaar dyslexie en in dienst getreden bij orthopedagogische praktijk Papillon in Kampen: www.papillonkampen.nl. Na aanmelding bij deze praktijk kan uw kind daarna behandeling krijgen bij één van de behandelaars van Papillon, waaronder dus Elise. De vergoeding van deze behandeling wordt door de gemeente geregeld. Meer informatie over de vergoeding van dyslexie vindt u hier. We hebben een samenwerking met orthopedagogische praktijk Papillon in Kampen: www.papillonkampen.nl Papillon logo

– Ernstige uitspraakproblemen bij jonge kinderen:
Wij behandelen deze uitspraakproblemen volgens de methode van Hodson en Paden. Wist u trouwens dat kinderen met ernstige en hardnekkige uitspraakproblemen meer risico lopen op problemen in de zinsbouw en/of dyslexie?
Christine heeft tevens cursussen gevolgd in Metaphon en kan zij een FAN (Fonologische Analyse van het Nederlands) maken bij kinderen met uitspraakproblemen.

– Afwijkende mondgewoonten:
Zowel Elise als Christine hebben beiden de cursus OroMyoFunctionele Theapie (OMFT) gevolgd en inmiddels een ruime ervaring in het behandelen van kinderen én volwassenen met problemen als een verkeerde tongligging in rust en/of tijdens slikken.
Wist u dat een gedegen OMFT-behandeling in veel gevallen zorgt voor een zo minimaal mogelijke draagtijd van een beugel?