IMG_3028(slider 1252x350)

Alle logopedisten hebben verschillende cursussen gevolgd. Binnen de praktijk besteden we extra aandacht aan:
– Dyslexie:

De logopedische behandeling van gediagnosticeerde dyslexie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Maar als er vermoedens zijn van mogelijke lees- en/of spellingsproblemen kunnen wij wel ondersteuning bieden.
Denk bijv. aan moeite hebben met het automatiseren van bijv. kleuren, vormen, cijfers en letters, moeite hebben met ‘hakken en plakken’ of op latere leeftijd moeite hebben om de klanken van een woord goed te horen en in de juiste volgorde op te schrijven. Belangrijk is om bij vermoedens van dyslexie een kind zo snel mogelijk te volgen en evt. te behandelen. Vaak zijn deze vermoedens er al voordat een kind gaat leren lezen. Het is daarom extra belangrijk om in de kleuterleeftijd al te behandelen om de overgang naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als uw kind aan de criteria voldoet kunt u binnen Papillon de Maten een dyslexieonderzoek laten doen. Na beoordeling van de (Cito-)toetsresultaten en de handelingsplannen opgesteld door school, zal de orthopedagoog het onderzoek afnemen.
Indien de diagnose ernstige dyslexie wordt gesteld, krijgt uw kind een dyslexieverklaring en komt het in aanmerking voor een vergoede behandeling. Binnen Papillon de Maten bieden we 48 behandelingen aan, waarbij we werken volgens de F&L-methode.
Het kan voorkomen dat er wel dyslexie wordt vastgesteld, maar niet in ernstige mate. In overleg is een dyslexiebehandeling meestal ook mogelijk. Deze behandeling wordt niet vergoed. Overleg met ons voor de geldende tarieven.

– Ernstige uitspraakproblemen bij jonge kinderen:
Wij behandelen deze uitspraakproblemen volgens de methode van Hodson en Paden. Wist u trouwens dat kinderen met ernstige en hardnekkige uitspraakproblemen meer risico lopen op problemen in de zinsbouw en/of dyslexie?
Christine heeft tevens cursussen gevolgd in Metaphon en zij kan een FAN (Fonologische Analyse van het Nederlands) maken bij kinderen met uitspraakproblemen.

– Afwijkende mondgewoonten:
Zowel Elise als Christine hebben beiden de cursus OroMyoFunctionele Theapie (OMFT) gevolgd en inmiddels een ruime ervaring in het behandelen van kinderen én volwassenen met problemen als een verkeerde tongligging in rust en/of tijdens slikken.
Wist u dat een gedegen OMFT-behandeling in veel gevallen zorgt voor een zo minimaal mogelijke draagtijd van een beugel?

Sinds 2023 zijn de werkzaamheden uitgebreid met psychosociale jeugdhulp. Binnen deze zorg kunnen we u de volgende behandelingen bieden:
– Cogmed:
Dit is een online training voor kinderen met problemen in het werkgeheugen en concentratie en is o.a. geschikt voor kinderen met leerproblemen, ADHD, autismespectrumstoornissen of niet-aangeboren hersenletsel. Deze behandeling duurt gemiddeld 8 weken en het programma past de oefeningen aan op de capaciteiten van het kind, waardoor ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan oefenen.

– Creatieve therapie:
Martine de Vries biedt binnen Papillon de Maten creatieve therapie aan. Deze therapie is geschikt voor kinderen met een laag zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen, faalangst maar ook voor kinderen met concentratieproblemen en/of gedragsproblemen.