IMG_2918sliderWij behandelen alle problemen op het gebied van:
– Taal en taalontwikkeling
(bijvoorbeeld laat gaan spreken, niet of nauwelijks gaan spreken, problemen met de zinsbouw, problemen met woordvorming)
– Spraak en spraakontwikkeling
(bijvoorbeeld onduidelijk spreken, verwisselen van klanken, slissen, schisis)
– Stemproblemen
(bijvoorbeeld schor, heesheid, onvoldoende volume of toonhoogte, pijnlijke keel, brok in de keel/globusgevoel)
Lees- en spellingsproblemen of moeite hebben met het aanleren van letters in groep 2
(ten gevolge van fonologische problemen ten gevolge van fonetische problemen, ten gevolge van auditieve problemen.)
– Open mondgedrag en/of zuiggewoontes
(bijvoorbeeld: vaak met mond open zitten, speen-, duim- of vingerzuigen)
Stotteren en broddelen
(herhalen en/of verlengen van spraakklanken of woorddelen, te snel en onduidelijk, woorddelen niet uitspreken)
– Afasie en dysarthrie
(taalstoornissen als gevolg van een herseninfarct, spraakproblemen als gevolg van een herseninfarct, ziekte van Parkinson)
Eet- en drinkproblemen
(bijvoorbeeld als gevolg van verlammingsverschijnselen bij neurologische problemen)
Stemrevalidatie na laryngectomie

Dit doen wij bij kinderen en volwassenen. Soms zijn de problemen te specifiek en verwijzen wij door naar een gespecialiseerd behandelaar.