de signaleraar derde druk
Inge van de Sande en Elise Huesman hebben in 2004 de cd-rom de Signaleraar ontwikkeld, als signalerings instrument voor (beginnende) leerkrachten. Inmiddels is er al een derde druk. De Signaleraar is een cd-rom voor basisschooldocenten, die hulp biedt bij het signaleren (herkennen) van logopedische stoornissen, en adviezen geeft over het omgaan met een kind met een logopedisch probleem in de klas. De Signaleraar is in het bijzonder bedoeld voor leerkrachten in het regulier basisonderwijs, PABO-studenten en studenten Logopedie, maar met name de praktische informatie is ook geschikt voor leerkrachten in het speciaal basisonderwijs. Als leerkracht in het basisonderwijs kunt u een grote rol spelen bij het signaleren van problemen op spraak- en taalgebied.
Tijdige signalering is van groot belang voor het voorkomen van achterstanden op school en in de sociale ontwikkeling.
De Signaleraar geeft ook veel praktische adviezen over hoe je in de klas kunt inspelen op de logopedische stoornis van een kind. Per stoornis worden tips voor bruikbare materialen, websites en literatuur gegeven. Meer weten over de Signaleraar? Cd-rom bestellen?